ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ DANIŞMANLIĞI


Özel Güvenlik Hizmetleri Mevzuat Danışmanlığı

Özel Güvenlik ve mevzuat danışma hizmetleri; temelde risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsar. Özel Güvenlik hizmeti satın almadan önce, projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve envanter oluşturma işlerini kapsayan işlemlerin bütünüdür. Müşterilerimizin daha iyi hizmet satın almasını veya mevcut projeleri kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının mevzuata göre oluşturulmasını sağlayan bu işlem; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak, konusu düzeyinde uzman olan eğiticilerimiz tarafından incelenir, gerekli düzen içinde takipleri yapılır ve sonucunda uygun olan danışmanlık hizmeti müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda sunulur.

KİŞİ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;

1- Özel Güvenlik İzin Belgesi Alınması (5188 S.K. 3.MADDESİNE GÖRE)

  • İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar ile ilgili istenilen değişiklik için gerekli müracaatın yapılması sonucun takip edilmesi (örn:hizmet satın almak için alınan kararı bünyenizde kurmak için özel güvenlik birimi oluşturulması olarak değiştirilmesi)
  • Özel güvenlik görevlilerince kullanılmak üzere “canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların belirlenmesi yasal olarak izin alınması”
  • özel güvenlik izin belgesinde bulunan unvan ve adres değişikliklerinde gerekli işlemin yapılmasını sağlamak sonucu takip etmek.
  • Daha önce il Özel Güvenlik Komisyonunca belirlenen personelde arttırma veya azaltma yapılası için işlemlerin yürütülmesi silah kadrosu müracaatın yapılması, bulunan silah kadrosunun iptal edilmesi işleminin takibi ve sonuçlandırılması.
  • Özel Güvenlik İzin belgesinin iptal edilmesi için gerekli müracaatların yapılması ve sonuçlandırılması.

2-Özel Güvenlik biriminde görevlendirilmesi düşünülen şahısların 5188 S:K:14.mad. göre eğitim almalarının sağlanması,

3-Özel güvenlik Eğitim sertifikası bulunan şahısların 5188 S.K.11.mad. göre çalışma izin belgesi (Kimlik Kartı) almalarının sağlanması için işlem takibi yapılması,

4-Özel Güvenlik personelince kullanılacak kıyafet ve teçhizatın belirlenmesi;

5-Özel Güvenlik Personeli tarafından kullanılacak kıyafet ve teçhizat için Valilik Makamından onay alma işleminin takibi;

6-Silah kadrosu bulunması durumunda silah satın işlemlerini yürütmek isteğe göre silah satın alma işlemini gerçekleştirmek;

7-Alınan silah için zamanında Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi çıkartılması işlemini yapmak;

8-Özel Güvenlik Personelinin seçimi ve personelden istenilecek belgelerin belirlenmesi;

9-Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik personelinin 5188 S.K. 11.ve 12.Mad. gereği zamanında Valilik Makamına yazılı olarak bildirimlerinin yapılmasını sağlamak;

10-Özel güvenlik personeli 5188 S.K.21.Mad. gereği zorunlu olan Mali sorumluluk Sigortasının yaptırılmasını sağlamak ve zamanında Valilik Makamına yazılı olarak bildirim işlemini yapmak;

11-Özel güvenlik personeli ile 2006/47 sayılı Genelge gereği yapılması gereken sözleşmenin hazırlanması;

12–5188 S.K.Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 12.Mad. göre Koruma ve Güvenlik Planının hazırlanması ve Onay alınma işleminin yapılması;

13-Özel Güvenlik Personelinin Kontrolü (denetlenmesi) Gündüz ve Gece olarak;

14-Özel güvenlik personelin denetlenmesi için kurula bilinecek sistemler hakkında bilgi verilmesi ve sistem seçiminin sağlanması;

15-Özel güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılacak olan denetlemelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin sağlanması;

16-Denetleme sonuçunda eksiklikler ile ilgili yapılan uyarı veya istenilen savunma için gerekli savuma işlemin yapılması için evrak hazırlanması;

17-Özel Güvenlik şirketlerinden hizmet alan Kişi, Kurum ve Kuruluşlar adına sözleşme taslağı hazırlanır;

18-Hizmet satın alan kişi, Kurum ve kuruluşları adına 5188 S.K. göre özel güvenlik şirketi tarafından işlemlerin yapılıp, yapılmadığı kontrol edilir ve işlemler takip edilir.

 

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;

1–5188 S.K. 5. Mad. Göre “Özel Güvenlik Şirket Faaliyet İzin Belgesi” alınması gerekli evrakların hazırlanması ve belgenin alma işlemlerinin yapılması;

2–5188 S.K. 5. Mad. Göre Yöneticinin temini;

3–5188 S.K.14.Mad. göre Yönetici olarak şahsın eğitim almasının sağlanması;

4–Mevzuata göre Valiliğe yapılacak olan tüm bildirileri takip etmek zamanında bildirim yapılmasını sağlamak;

5–5188 S.K. Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine göre hizmet verilen projeler ile ilgili Koruma ve Güvenlik Planı hazırlamak;

6–5188 S:K.21mad.göre hatasız şekilde mali sorumluluk sigortası yapılmasını sağlamak;

7-Özel güvenlik personelinin kontrolünü (Denetlemesini) yapmak gündüz ve gece olarak

8-Özel güvenlik personeline hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi; (Atış Eğitimi Dahil)

 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ;

1–5188 S.K. 5. Mad. Göre “Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” alınması gerekli evrakların hazırlanması ve belgenin alma işlemlerinin yapılması;

2–5188 S.K. 5. Mad. Göre Yöneticinin temini;

3–5188 S.K.14.Mad. göre Yönetici olarak şahsın eğitim almasının sağlanması;

4–Eğitim Kurumu binasının mevzuata göre hazırlanması;

5–Eğitim programına göre eğitimciler temin edilmesi.