Kimlik Kartı İşlemleri


Temel Eğitim Sertifikasının Aslı ve fotokopisi.

Devlet Hastanelerinden Alınan Sağlık Kurulu Raporu (Karar kısmında “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur.” İbaresi Olacaktır.)

Öğrenim Durumunu Gösterir Belgenin Aslı ile Birlikte 1 Adet Fotokopisi. (Diploma, Tasdikname, Öğrenci Belgesi Vb.)

2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(Muhtar Onaylı, 1 Adet Asıl, 1 Adet Fotokopisi.) (Örnek için tıklayınız)

2 Adet Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı, Ehliyet Vb. Resmi Kimlik Fotokopisi.

Kan Grubunu Gösterir Belge Fotokopisi.

4 Adet Biyometrik Fotoğraf (5 X 6 cm Ebadında)

Özel Güvenlik ruhsat harcı ödendi makbuzu ve fotokopisi.

Adli Sicil Belgesi (e-devlet şifresi ile alınabilir)

Önemli Not:

– Arşiv araştırma formu bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurulacaktır

– Biyometrik fotoğraflar beyaz fon ve ön cepheden çekilmiş olacaktır.

– Harçlar Vergi dairelerine 9103 nolu Özel Güvenlik Ruhsat Harcı hesabına yatırılacaktır. (2017 yılı için 520 TL’ dır.)

– Müracaat evraklarının sıralaması listede belirtilen şekilde yapılarak, tek poşet dosya içerisinde teslim edilecektir

– Teslim edilen evraklardan birer nüsha fotokopi alınarak daha sonra şubemizden kesinlikle evrak talep edilmeyecektir.(Sağlık Raporu, Harç Makbuzu,Sertifika vb.)

– 2008 kasım ayından sonra ehliyet, pasaport ve silah ruhsatı almak için dijital ortamda parmak izi verenler tekrar parmak izi vermemeleri için almış oldukları belge fotokopisi (Ehliyet, Pasaport ve Silah Ruhsatı) veya Parmak İzi Çıktılarından bir nüshasını getireceklerdir.

– Dilekçe üzerine mutlaka adres, ev telefonu ve cep telefon numaraları yazılacak.

– Kimliği çıkanların sorgulama işlemi www.iem.gov.tr – özel güvenlik kimlik sorgu link’inden T.C. numarası ile yapılabilecektir.

– Sağlık raporlarının üzerinde GÖZ, K.B.B.,NÖROLOJİ,ORTAPEDİ ve PSİKİYATRİ doktorlarının imza ve kaşelerinin bulunması gerekmektedir.

– Şahsi Dilekçe verecekseniz işlem sonunda hazır olarak yazdırabilirsiniz.

– Jandarma bölgesinde ikamet eden şahıslar müracaatlarını İl Jandarma Komutanlığına yapacaklardır.