Online ÖGG Sınavı


Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?

A)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek

B)Dinleyicileri kahkahaya boğmak

C)Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklama

D)Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak

E)Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak